Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Indien u aanmaningen voor de openstaande posten van het vorige boekjaar nog wenst te sturen, dient u als volgt te werk te gaan : indien het nieuwe boekjaar 2013 2021 is, open ook het boekjaar 2012 2020 en voer de openstaande posten in het verkoopdagboek in. Deze openstaande posten zullen zo op de lijst van te sturen aanmaningen van het boekjaar 2013 2021 opgenomen worden.

 • Invoeren van de saldi van de algemene rekeningen van de klasses 1 tot 5, met uitzondering van de centralisatierekeningen klanten/leveranciers. Immers, de centralisatierekeningen klanten/leveranciers worden automatisch bijgewerkt vanuit de klanten-/leveranciersrekeningen.

...

De jaarlijkse BTW-klantenlisting heeft altijd betrekking op een kalenderjaar. In geval van een opening in de loop van een boekjaar dient u de reeds gemaakte omzet en belastingen toe te voegen.

 • Voorbeeld
  Opening : 04/20132021.
  Klant X : verkopen in 03/2013 2021 en 04/20132021.
  Klant Y : verkopen in 02/20132021.
  Enkel de omzet en de belastingen van klant X in periode 4 zullen op de jaarlijkse listing opgenomen worden. U dient dan twee correcties door te voeren : toevoegen van de omzet en belastingen van klant X voor periode 03/2013 2021 en van de omzet en belastingen van klant Y voor periode 02/20132021.
  Deze correcties worden bij het afdrukken van de jaarlijkse BTW-klantenlisting doorgevoerd.

...