Bij het aanmaken van een nieuw dossier wordt enkel het eerste boekjaar aangemaakt. U kan op ieder ogenblik een tweede boekjaar openen. Vanaf dit moment heeft elke wijziging in het eerste boekjaar invloed op het dagboek REOPEN van het tweede boekjaar.

De openingsbalans

Of u uw dossier aan het begin of in de loop van het boekjaar aanmaakt, dient u een openingsbalans in te voeren.

Dagboek en boekperiode

Het dagboek is altijd een divers heropeningsdagboek. In dit dagboektype kan u enkel in de periode OPE (Opening) boeken. Het dagboek REOPEN dient enkel voor intern gebruik voor de automatische overdracht van het boekjaar N naar het boekjaar N+1.

Boekingen in geval van opening aan het begin van een boekjaar

Indien u aanmaningen voor de openstaande posten van het vorige boekjaar nog wenst te sturen, dient u als volgt te werk te gaan : indien het nieuwe boekjaar 2021 is, open ook het boekjaar 2020 en voer de openstaande posten in het verkoopdagboek in. Deze openstaande posten zullen zo op de lijst van te sturen aanmaningen van het boekjaar 2021 opgenomen worden.

Boekingen in geval van opening in de loop van een boekjaar

U zal vast en zeker niet alles vanaf het begin van het boekjaar willen invoeren. Uw balans zal dus bestaan uit :

Enkel de omzet en de klantenbelastingen ontbreken. U hebt deze informatie nodig om de jaarlijkse BTW-klantenlisting te kunnen opmaken.

Bijwerken van de jaarlijkse BTW-klantenlisting in geval van een opening in de loop van een boekjaar

De jaarlijkse BTW-klantenlisting heeft altijd betrekking op een kalenderjaar. In geval van een opening in de loop van een boekjaar dient u de reeds gemaakte omzet en belastingen toe te voegen.

Bovenaan de pagina