Wanneer een gift in de financiële verrichtingen moet worden geboekt, moet deze worden geboekt op een klantenrekening van het type 'Donateur'. En niet op een algemene rekening (Donaties - Giften).

Hierdoor kunnen alle contactgegevens van de donateur geïdentificeerd worden.

Wanneer de financiële verrichtingsregel is geboekt, genereert WinBooks automatisch een diverse post.

Deze diverse post wordt geboekt in het dagboek van het type 'Donateur' dat u hebt gespecificeerd in de parameters van de automatische DP.

De klant 'donateur' zal in deze diverse post gesaldeerd worden ten opzichte van een algemene rekening (Donaties - giften) die ook gedefinieerd is in de parameters van de automatische DP.

Na deze twee bewerkingen moet de rekening van de klant 'donateur' gesaldeerd zijn.

Het inboeken van een donatie/gift in een financiële post

Automatisch gegenereerde diverse post (gesaldeerde klantenrekening - geboekte algemene rekening van donaties/giften)

Als er een andere algemene rekening (Donaties - giften) wordt gedefinieerd op het niveau van het klantenbestand, wordt met deze algemene rekening rekening gehouden in de diverse post.

Er wordt een diverse post gegenereerd per donatie. De structuur van het documentnummer is als volgt AAPPNNNN AA = boekjaar, PP = Nr. van de periode, NNNN = 4 posities voor nummer van de diverse post

De opmerking van deze diverse post omvat de referentie van de donateur, de code van het dagboek van de financiële verrichting en het uittrekselnummer.