Alvorens uw eerste CODA in te lezen, dient u de instellingen van het betrokken financieel dagboek te checken.

Alle velden met betrekking tot de bankrekening, de IBAN en de BIC dienen vervolledigd te zijn. Is dit niet het geval, dan zal u geen CODA bestand kunnen inlezen.

De velden met betrekking tot Business Account en Synchronisatie ISABEL 6 moeten enkel ingevuld worden indien u met deze opties werkt.

Indien u een algemene rekening gedefinieerd hebt in het veld Aut. boeking CODA van een financieel dagboek, dan zullen alle boekingen van het rekeninguittreksel rechtstreeks op deze algemene rekening geboekt worden zonder enige vorm van opzoeking.