Voordat u de attesten bekijkt of afdrukt, moet u de lay-out van de brieven aan donateurs configureren.


Weergave van het voorstel


Visualisatie van de attesten

Nadat u het voorstel hebt berekend en weergegeven, selecteert u de donateurs waarvoor u de attesten wilt afdrukken. Klik vervolgens op De attesten worden weergegeven in dezelfde volgorde als in het voorstel. Het aantal donaties wordt bij elkaar opgeteld per donateur en het certificaat wordt weergegeven in de taal van de donateur.


Voorbeeld attest

Klik vervolgens op .