Via de menu DOSSIER/ONDERHOUD/LIJST VAN DE PARAMETERS, hebt u de mogelijkheid om de lijst van de status van de parameters af te drukken. Deze lijst herneemt de details van alle parameters die in de verschillende modules gebruikt worden (Algemene parameters, instelbare velden, instellingen voor de aanmaningen, de gebruikersvoorkeuren, de dagboeken, de afgesloten periodes, enz...)

 

U heeft de mogelijkheid om een of meerdere modules waarvoor u deze parameters wenst af te drukken, te selecteren. Indien u alle parameters wenst af te drukken, kan u gebruik maken van de optie 'Alle selecteren'

Detail van de afgedrukte gegevens

Bedrijfsgegevens

Naam, adres, ondernemingsnummer, wetgeving...

Licentie

Herneemt alle informatie aangaande deze licentie zoals het serienummer, de modulecode, de installatiecode,...

Beschikbare modules

Lijst van de modules die voor dit dossier werden geactiveerd.

Versie

Versie van WinBooks alsook van de gebruikte componenten.

Directories

Mappen waarin de back-up's, de archieven, de XML bestanden default bewaard worden.

Printers

Lijst van de beschikbare printers.

Configuratietest

Herneemt de verschillende resultaten van de configuratietest.

Gebruikersvoorkeuren

De status van de verschillende parameters die aan elke gebruiker gekoppeld zijn.

Centraliserende rekeningen

Lijst van de centraliserende rekeningen die bepaald werden in de algemene parameters.

Administratie en BTW beheer

Parameters bepaald in de tabbladen Aangever en Afzender van de algemene parameters.

Instelbare velden klanten
Instelbare velden leveranciers
Instelbare velden algemene rekeningen
Rekeningen buiten MAR

Lijst van de rekeningen die geen deel uitmaken van het MAR en welke standaard niet in acht worden genomen bij het samenstellen van de interne balans.

Begin- en eindperiode

Gegevens aangaande de twee actieve boekhoudjaren en hun periodiciteit.

Boeken

Parameters bepaald in het tabblad Invoer van de algemene parameters.

Aanmaningen

Instellingen met betrekking tot de klantenaanmaningen.

Diversen

Allerlei gegevens o.a. de titel van de balans, de memo van het dossier, de naam van de aangever bij het BTW hergroeperen, gegevens met betrekking tot een eventuele transfer van het dossier,...

Dagboeken

Lijst van de dagboeken

Afsluiten

Status van de periodes van de twee laatste boekjaren per dagboektype

Analytisch

Instellingen met betrekking tot het analytisch boeken

Inlezen CODA bestanden

Instellingen met betrekking tot de module Inlezen CODA

Facturatie

Parameters bepaald in het tabblad Facturatie van de algemene parameters, alsook de centraliserende rekeningen en instelbare velden die gekoppeld zijn aan het artikelbestand.

Vaste Activa

Instellingen met betrekking tot de module Beheer van de Vaste Activa, alsook de instelbare velden die gekoppeld zijn aan investeringsfiches.

Isabel 6

Datum van de laatste synchronisatie.

Virtual Invoice

Parameters bepaald in het tabblad Virtual Invoice van de algemene parameters.

Door het aankruisen van de optie ' Met de technische gegevens', bekomt u naast iedere parameter diens technisch adres.

Voorbeeld