Principe

De centralisatierekeningen dienen om :

Indien u bij het aanmaken van het dossier geen boekhoudplan gerecupereerd hebt, is het aangeraden het aan te maken alvorens de centralisatierekeningen te parametreren. U kunt echter de rekeningen bij het parametreren aanmaken.

Indien u, integendeel, het met de software geleverde type-boekhoudplan of het boekhoudplan van een ander dossier gerecupereerd hebt, hoeft u enkel de geïnstalleerde centralisatierekeningen te controleren en, indien nodig, aan te passen.

Vul ze zorgvuldig in : een centralisatierekening waarop reeds geboekt is, kan niet meer gewijzigd worden.

Vul ze allemaal in, ook al blijken sommige van deze rekeningen nu overbodig te zijn. Vooraleer u financiële boekingen mag invoeren bv dient u de centralisatierekeningen voor de betalingsverschillen te definiëren (betalingskortingen, wisselverschillen, ...)

Om de centralisatierekeningen te parametreren

  1. In het menu DOSSIER : klik op de optie PARAMETERS / ALGEMEEN. / CENTRALISERENDE REKENINGEN.

 

  1. Klik op  om uw wijzigingen te bewaren of op  om dit venster te verlaten zonder te bewaren.

Veelvoudige centralisatierekeningen