Openen van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt bij het aanmaken van een nieuw dossier aangemaakt. U dient zelf de openingsbalans in te voeren.

Openen van een tweede boekjaar en automatische overdracht

In WinBooks kan u per dossier twee opeenvolgende boekjaren open hebben.

Dit geldt voor het boeken. Alle vorige boekjaren mogen steeds geraadpleegd worden.

Om een tweede boekjaar aan te maken
 1. Klik op de menu OPERATIES.
 2. Klik op de optie OPENEN NIEUW BOEKJAAR.
 3. Volg de instructies van de assistent en klik op
   om naar de volgende stap te gaan :
   
 4. Nadat u de laatste periode en de voorgestelde omschrijvingen eventueel gewijzigd hebt, klik op  en controleer de samenvatting.
 5. De code en het toegangspad van het gearchiveerde dossier worden voorgesteld. Indien u het wenst, kunt u deze aanpassen. (Dit scherm wordt enkel voorgesteld wanneer u reeds over twee boekjaren beschikt)
   
  Klik op en het overzicht nakijken.
 6. Klik op  om het tweede boekjaar aan te maken.
Gevolgen van het aanmaken van een tweede boekjaar
Het dagboek REOPEN

Openen van een derde boekjaar

In WinBooks kan u twee opeenvolgende boekjaren open hebben. Zodra u een derde boekjaar opent, wordt het eerste boekjaar automatisch gearchiveerd.

Om een derde boekjaar aan te maken

Als uitgangspunt van de hierna volgende beschrijving wordt het demodossier PARFINV genomen. In dit dossier zijn boekjaren 2014 en 2015 geopend, het boekjaar 2016 dient geopend te worden.

 1. Activeer het dossier Parfinv en selecteer het boekjaar 2014.
 2. Klik op de optie AFSLUITEN PERIODES in het menu OPERATIES om alle periodes voor alle dagboektypes af te sluiten.

  Indien het saldo van de rekeningen van de klasses 6 en 7 niet nul is, geeft WinBooks een melding en verbiedt de afsluiting van de periode AFS van diverse dagboeken. U dient in dit geval betreffende rekeningen te salderen.

  De eindejaarsboeking voor het salderen van de rekeningen van de klasses 6 en 7 bestaat minimum uit 2 stappen :

 3. Klik vervolgens – terwijl u in het boekjaar 2014 van het dossier Parfinv blijft - op de optie OPENEN NIEUW BOEKJAAR in het menu OPERATIES om het derde boekjaar aan te maken : het programma stelt de begin- en einddatum van het boekjaar 2016 (Jan 2016 tot Dec. 2016 bv.) voor.
Gevolgen van het aanmaken van een derde boekjaar