Wanneer uw dossier aan WinBooks Connect is gekoppeld, kunt u uw klant, in de vorm van een taak, de lijst met verrichtingen op een rekening-courant (Zaakvoerder bijvoorbeeld) sturen waarvoor u geen bewijsstuk van hem hebt ontvangen.

Kies in het menu OPERATIES, de optie VERZAMELEN VAN ONTBREKENDE BEWIJSSTUKKEN.

Selecteer de te analyseren algemene rekening.

De boekingen

Hiermee kunt u op basis van een periode de bewijsstukken kiezen waarmee in het document rekening moet worden gehouden.  Met de optie 'Van .. Tot' kunt u een interval van periodes invoeren. Alleen de bewijsstukken die in dit interval zijn opgenomen, worden afgedrukt.


Klik vervolgens op . De lijst met nog openstaande verrichtingen op deze algemene rekening worden weergegeven.

Selecteer de verrichting(en) waarvoor u een bewijsstuk wilt vragen en klik op ofwel:


 : een globale taak met alle ontbrekende bewijsstukken zal worden gegenereerd voor uw klant.
 : een taak per ontbrekend bewijsstuk zal worden gegeneerd voor uw klant.

Uw klant zal dus een ​​e-mail ontvangen met de link naar zijn taak (taken) in WinBooks Connect.

Zie hier het scherm met taken zoals uw klant dit zal kunnen zien.

Door op een taak te klikken, ziet u de details van de gevraagde bewijsstukken.  • No labels