Wanneer uw dossier gekoppeld is aan WinBooks Connect, dan hebt u de mogelijkheid om, onder de vorm van een taak, de lijst met gedane betalingen waarvoor u geen aankoopfacturen of andere bewijsmaterialen hebt ontvangen naar uw klant te sturen.

Dit programma is gebaseerd op de lijst van de niet-toegewezen leveranciersbetalingen. Dit is de reden waarom de voornaamste selecties hiervan identiek zijn. 

Kies in de menu OPERATIES, de optie VERZAMELEN VAN ONTBREKENDE FACTUREN.

 

Leveranciers

Selecteer de gewenste leverancier(s).

Categorie

U kunt de lijst beknopter maken door enkel de rekeningen die u aan een specifieke categorie gelinkt hebt, in aanmerking te nemen.

Selecteer in dit geval de betrokken categorie.

Boekingen

Hier kunt u in functie van een periode, de boekingen kiezen die in aanmerking voor dit document moeten worden genomen.

De optie T.e.m., selecteert alle boekstukken tot en met deze periode. De optie Van ...Tot laat toe om enkel de boekingen binnen deze reeks van periodes in aanmerking te nemen.

Met de boekingen op de CODA-wachtrekening:

U kunt eveneens de verrichtingen die geboekt werden op een wachtrekening tijdens het inlezen van de CODA-bestanden in aanmerking nemen.

Klik vervolgens op  om de lijst met betalingen die niet gekoppeld zijn aan een factuur en de op de CODA-wachtrekening geboekte verrichtingen weer te geven.


Selecteer de boeking(en) waarvoor u een bewijsstuk wenst te bekomen van uw klant en klik op een van volgende knoppen: 

: er zal één taak met de details van alle ontbrekende facturen worden aangemaakt. 

: er zal een taak voor uw klant per factuur worden aangemaakt.
: er zal een taak voor uw klant per leveranciersreferentie worden aangemaakt.

Uw klant zal dus een mail ontvangen met de link naar zijn taak of taken in WinBooks Connect.

Hierbij een voorbeeld van de taken die de klant zal kunnen zien. 

Het detail van het ontbrekende bewijsmateriaal kan bekeken worden door op de taak te klikken. 

  • No labels