Deze optiemogelijkheid is exclusief beschikbaar voor de hogere facturatieversie, m. n. de Facturatie Enterprise.  Voor de beschikbaarheid van deze versie, gelieve contact op te nemen met uw WinBooks verdeler.

Inhoud van de pagina :

In WinBooks on Web is het mogelijk om de verkoopprijs te laten berekenen op basis van een marge of een coëfficiënt t.o.v. de aankoop- of kostprijs.

Indien u rekening houdt met onkosten of een leverancierskorting, dan wordt de marge of coëfficiënt op de kostprijs berekend.

Beide opties kunnen ofwel afzonderlijk ofwel tegelijk in het Configuratiescherm / (module) Facturatie / Opties Facturatie / tabblad Prijzen worden aangevinkt.

Marge %

Als u het marge % invult, zal WinBooks on Web voor de berekening van de verkoopprijs van een artikel gebruik maken van de formule :

Aankoopprijs = verkoopprijs - marge %

Voorbeeld : stel een bruto aankoopprijs = 100 €, u wilt een marge van 40% op de verkoopprijs. Marge = 40%, dan is de berekende VP= AP/(1-%/100) dus 100/(1-0,4) = 166,66

Druk op om de prijzen te bewaren.

Coëfficiënt

Als u de coëfficiënt invult, zal WinBooks on Web voor de berekening van de verkoopprijs van een artikel gebruik maken van de formule :

Verkoopprijs = aankoopprijs x coëfficiënt

Voorbeeld : stel een bruto aankoopprijs = 100 € en Coëf. = 1.40, dan is de  berekende verkoopprijs = 140

 

Standaard wordt als coëfficiënt waarde 1 ingevuld.

 

Druk op  om de prijzen te bewaren.

Marge % of Coëfficiënt

Indien u beiden in het configuratiescherm heeft geactiveerd, dan kan u kiezen om te werken met het marge % of met de coëfficiënt.

Wanneer u de coëfficiënt invult, dan wordt automatisch de marge berekend en omgekeerd.

In ons voorbeeld komt een coëfficiënt van 1,40 overeen met een marge van 28,57.

 

Bovenaan de pagina