Het betreft facturen waar, afhankelijk van wat u hebt besteld, 2 of 10 artikels, de totaalbedragen ( BTW, Totaal, enz.) zich op verschillende plaatsen zullen bevinden op het document van de ene of de andere factuur.  

In principe kan de herkenningsmotor (FreeForm) dit type probleem zeer goed aan. Maar hij zal beroep moeten doen op een lay-out dat gebruik maakt van een "anker einde bladzijde" om aan het programma aan te geven dat de totalen zich verticaal kunnen verplaatsen, in functie van het aantal lijnen van de factuur.   

Virtual Invoice herkent aldus op basis van een relatieve verhouding t.o.v. een anker einde bladzijde.  

Deze "anker einde bladzijde" is een deel uit de factuur van de leverancier dat als merkteken wordt weerhouden en vanaf waar Virtual Invoice steeds de gezochte bedragen zal kunnen vinden, ongeacht hun verticale positie.

Hieronder een voorbeeld van een factuur met variabele lay-out.

Het gekozen merkteken in OCR modus (bv. de tekst 'Bedrag BTW inbegrepen' is een goed voorbeeld), moet natuurlijk een specifiek en uniek element zijn van de factuur, zodat er geen verwarring kan ontstaan. Dit merkteken moet zich ook verticaal verplaatsen, net zoals de te herkennen totaalbedragen.   

Wanneer u een element van de factuur kiest dat niet uniek is (een woord dat zich op meerdere plaatsen in de factuur bevindt), dan zal het programma u verwittigen en u voorstellen om een andere specifieke sleutel te kiezen.  

Om een anker einde bladzijde aan te maken, plaats u in herkenningsmodus (dubbel klikken totdat u het '+' icoon krijgt) en omkader het merkteken: ga in het herkenningsscherm naar het tabblad 'Gevorderd' van de factuurgegevens en klik op 'Anker einde bladzijde'.  

U moet dus een geheel van karakters of nummers kiezen, die zich tegelijkertijd met de te zoeken totalen verplaatsen.

Om een 'Anker einde bladzijde' te wissen, gelieve de techniek die hier beschreven is te gebruiken. Het programma zal u bevestiging vragen en aangeven dat de positie van de verschillende totalen ook zal worden gewist en dus opnieuw zullen moeten worden bepaald.   

  • No labels