Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Via de menu DOSSIER/ONDERHOUD/LIJST VAN DE PARAMETERS, hebt u de mogelijkheid om de lijst van de status van de parameters af te drukken. Deze lijst herneemt de details van alle parameters die in de verschillende modules gebruikt worden (Algemene parameters, instelbare velden, instellingen voor de aanmaningen, de gebruikersvoorkeuren, de dagboeken, de afgesloten periodes, enz...)

Image RemovedImage Added 

U heeft de mogelijkheid om een of meerdere modules waarvoor u deze parameters wenst af te drukken, te selecteren. Indien u alle parameters wenst af te drukken, kan u gebruik maken van de optie 'Alle selecteren'

...