Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. In het menu DOSSIER : klik op de optie PARAMETERS / ALGEMEEN. / CENTRALISERENDE REKENINGEN.

...

Image Added 

 1. Klik op Image Removed om Image Added om uw wijzigingen te bewaren of op Image Removed om Image Added om dit venster te verlaten zonder te bewaren.

...

 • Bij het selecteren van een centralisatierekening voor een klant of een leverancier wordt het mogelijk, met de knop Image Removed Image Added , een, twee, drie of vier bijkomende centralisatierekeningen te definiëren.
 • De veelvoudige centralisatierekeningen kan men eventueel gebruiken teneinde verschillende groepen klanten of leveranciers te onderscheiden. Een bedrijf dat actief is in twee verschillende sectors kan bijvoorbeeld de verkopen boeken op twee verschillende centralisatierekeningen die overeenkomen met de ene en de andere sector.
 • De klant- en/of leveranciersfiche wordt na het definiëren van een bijkomende centralisatierekening aangepast. Een nieuwe invoerzone is toegevoegd om de gekoppelde centralisatiereking in te voeren. Indien niets aangeduid is, gebruikt WinBooks de eerste centralisatierekening voor die klant of leverancier.
 • Sommige selecties, namelijk voor het afdrukken van lijsten, worden ook aangepast. Zo kan men bv de balans per centralisatierekening afdrukken.
  Bovenaan de pagina