Deze tabel, toegankelijk via de menu Operaties / Overzichtstabel, laat u voornamelijk toe om te controleren of er documenten beschikbaar zijn op het digitalisatieplatform van WinBooks en om het aantal documenten per map te berekenen.

    

Klik vervolgens op de knop  en bevestig.

De tijd die nodig is voor de berekeningen hangt af aan het aantal documenten.


  

Wanneer u het resultatenscherm verlaat via de knop , dan zal het aantal documenten in elke map worden weergegeven.

Deze informatie zal niet meer worden weergegeven wanneer u het dossier verlaat.


 

  • No labels