WinBooks on Web laat u toe om gegevens te recupereren vanuit een Exceltabel. Zeer handig wanneer u bijvoorbeeld gegevens vanuit een andere software waarvoor er geen recuperatieprogramma bestaat, recupereert.   

Op deze manier kunt u het boekhoudplan, de klanten- en de leveranciersfiches, de artikelfiches en de tarieven (indien u over de facturatiemodule beschikt), de investeringsfiches, de analytische fiches, alsook de diverse posten (DP m.b.t. overname bijvoorbeeld) recupereren.

Stappen m.b.t. het importeren vanuit Excel (boekhoudplan, klanten- en leveranciersfiches, artikelfiches, investeringsfiches en analytische gegevens)

 1. Creëer een Excelbestand. In dit bestand moet de eerste regel worden voorbehouden voor de namen van de velden. Een veld per kolom en een regel per boeking.

  Het bewaarde bestand moet op dit moment van het type XLS, XLSX of CSV zijn.


 2. Open in WinBooks on Web het tabblad Lijst of het tabblad Fiche van het type identificatiegegevens dat u wenst over te nemen. De import kan inderdaad enkel indien de lijst of de fiche van de rekeningen wordt weergegeven.
 3. Pas eventueel de kolommen van de lijst aan. Bijvoorbeeld, toon de alternatieve taal van het boekhoudplan indien dit veld voorzien is in het Excel-bestand. Indien dit veld niet in het tabblad Lijst wordt getoond, kan het niet worden overgenomen.  
 4. Klik op IMPORT EXCEL in de menu Tools / Divers.
 5. Vul de naam van het te importeren bestand in. Klik op   om het bestand te selecteren en naar de volgende stap te gaan.
 6. Als er meerdere werkbladen in het Excelbestand aanwezig zijn, kies diegene die u wenst te importeren en ga naar de volgende stap.
 7. Indien u reeds een import voor dit identificatietype hebt gedaan, zal WinBooks on Web u melden dat u reeds een koppeling voor dit scherm hebt gemaakt. U kunt dan, indien u dit wenst, de bestaande koppeling  recupereren.   
 8. In het onderste gedeelte van het scherm, vindt u het te importeren bestand. U kunt nu de velden koppelen. D.w.z. een te importeren veld van het Excel-bestand met het veld van uw identificatielijst koppelen.
  • U klikt hiervoor op de hoofding van de kolom van het Excel-bestand en, met behulp van de muis sleept u het veld in de overeenkomstige hoofding van uw identificatielijst. 

  • Wanneer de koppeling compatibel is, vertonen de kolomhoofdingen dezelfde kleur. U zult eveneens opmerken dat de naam van de kolomhoofding van uw identificatielijst veranderd is. Inderdaad, de naam van het overeenkomstige Excel veld werd eraan toegevoegd. 

   Indien u een verkeerde koppeling hebt gemaakt, kunt u deze link steeds wissen door op het veld te staan en te klikken op Koppeling verwijderen of ook alle linken in één keer te wissen door op Linken wissen te klikken.

  • Volg dezelfde procedure voor alle velden van het Excel-bestand die u wenst te recupereren.
 9. Wanneer u alle koppelingen hebt gemaakt, klik bovenaan in het scherm op Import en bevestig dit.

Bij het aanmaken van uw dossier biedt WinBooks on Web verschillende soorten bedrijven aan (VZW, commercieel, mede-eigendom, ...). Afhankelijk van het gekozen type, zal het voorgestelde rekeningschema verschillen. Als u besluit om uw eigen rekeningschema te importeren, moet u de rekeningen die door WinBooks on Web worden aangeboden, verwijderen MET UITZONDERING VAN de specifieke rekeningen, op straffe van het zelf opnieuw configureren van ALLE btw-codes!

Controles tijdens de import van de identificatiefiches 

Natuurlijk worden er controles uitgevoerd op het moment van het importeren van de gegevens. Bijvoorbeeld, wanneer u een niet-numeriek veld gekoppeld hebt met een referentieveld van een algemene rekening.
In dat geval zullen de velden waarvoor een blokkerende fout werd gevonden in het rood worden weergegeven in de Exceltabel en zal de import niet kunnen worden uitgevoerd. De reden van de fout zal getoond worden door de cursor op het betrokken veld te plaatsen.   
De kleur oranje is voorbehouden voor waarschuwingsboodschappen. 

Stappen m.b.t. het importeren van een diverse post

 1. Creëer een Excelbestand. In dit bestand moet de eerste regel worden voorbehouden aan de naam van de velden. Een veld per kolom en een regel per boeking.
  Bepaalde gegevens die slechts in de kop van een diverse post kunnen worden ingevuld zoals de dagboekcode of de datum van het document, moeten op elke regel worden herhaald. 

  Het bewaarde bestand moet op dit moment van het type XLS, XLSX of CSV zijn.

 2. Open in WinBooks on Web het inboekscherm van de diverse posten.
 3. Klik op IMPORT EXCEL in de menu Tools / Divers.
 4. Vul de naam van het te importeren bestand in. Klik op   om het bestand te selecteren en naar de volgende stap te gaan.
 5. Indien meerdere werkbladen in het Excelbestand aanwezig zijn, kies diegene die u wenst te importeren en ga naar de volgende stap.
 6. Indien u reeds een import voor een diverse post hebt gedaan, zal WinBooks on Web u melden dat u reeds een koppeling voor dit scherm hebt gemaakt. U kunt dan indien u dit wenst de bestaande koppeling recupereren.  
 7. In het onderste gedeelte van het scherm, vindt u het te importeren bestand. U kunt nu de velden koppelen. D.w.z. een te importeren veld van het Excelbestand met het veld van uw diverse post koppelen.


  • Wanneer de koppeling compatibel is, vertonen de kolomhoofdingen dezelfde kleur. U zult eveneens opmerken dat de naam van de kolomhoofding van uw identificatielijst veranderd is. Inderdaad, de naam van het overeenkomstige Excel-veld werd eraan toegevoegd.

   Indien u een verkeerde koppeling hebt gemaakt, kunt u deze link steeds wissen door op het veld te staan en te klikken op Koppeling verwijderen of ook alle linken in één keer te wissen door op Linken wissen te klikken.

  • Volg dezelfde procedure voor alle velden van het Excelbestand dat u wenst te recupereren.
 8. Wanneer u alle koppelingen hebt gemaakt, klik bovenaan in het scherm op Import en bevestig dit.
 9. Bevestig de periode waarvoor u deze diverse post wenst te importeren, evenals de wijze waarop u verder wenst te nummeren.  Klik op Ja om de diverse post aan te maken.

Controles tijdens de import van een diverse post

Natuurlijk worden er controles uitgevoerd op het moment van het importeren van de gegevens. Bijvoorbeeld, een boekhoudreferentie in het Excelbestand dat niet in het dossier bestaat of het boekstuk dat niet in evenwicht is.  
In dat geval zullen de velden waarvoor een blokkerende fout werd gevonden in het rood worden weergegeven in de Exceltabel en zal de import niet kunnen worden uitgevoerd. De reden van de fout zal getoond worden door de cursor op het betrokken veld te plaatsen. 
De kleur oranje is voorbehouden voor waarschuwingsboodschappen.

Bovenaan de pagina