Gelieve hierbij de lijst met de belangrijkste verbeteringen - nieuwe functies geïntroduceerd in versie 7.01, te vinden.


Interne balans

 • De interne balansen en de balansen volgens de officiële lay-out (Lay-out 2019) werden toegevoegd voor de vennootschappen 'inb' en de vennootschappen 'kap'.

Kopiëren van algemene rekeningen

 • Kopiëren van algemene rekeningen (Enkel voor de fiduciaire licenties)
  • Nieuwe item in de menu Dossier / Onderhoud / Kopiëren van algemene rekeningen  
  • Met deze functie kunt u één of meerdere algemene rekeningen in verschillende dossiers gelijktijdig kopiëren of bewerken.

Back-up

 • De optie Art 323 bis werd toegevoegd in de back-upprocedure
  • Met deze optie kan een back-up worden gegenereerd die exclusief is bedoeld voor de Administratie die het verzoek heeft ingediend.
   Het bevat alleen de boekstukken en de rekeningen met verrichtingen erop van het lopende boekjaar.
   Alle andere informatie zoals de rekeningen waar geen verrichtingen op geboekt werden tijdens het lopende boekjaar, memo's, analytische informatie, artikelfiches, ... maken geen deel uit van deze back-up.
   Deze back-up kan alleen in een nieuw dossier gerecupereerd worden en de gegevens kunnen alleen gelezen worden.
  • Als u een back-up 323 bis genereert vanaf het tweede actieve boekjaar, worden ook de gegevens van het eerste actieve boekjaar in aanmerking genomen.

Dossier Luxemburgse wetgeving

 • Het nieuwe Luxemburgse boekhoudplan (2020) wordt voorgesteld voor nieuwe dossiers waarvan het boekjaar begint na 31/12/2019.

Facturatie

 • Wanneer u facturen per mail verzendt, kunt u de variabele 'Factuurnummer' selecteren in het onderwerp van de e-mail.


 • No labels