Voortaan kan u – voor facturen die momenteel niet betaald worden – aangeven dat deze facturen niet betaald moeten worden en dat deze een bepaalde status dienen te krijgen bij het genereren van de leveranciersoverschrijvingen.
Om deze status aan een factuur te geven :

De factuur manueel blokkeren

 1. Selecteer de menu BESTAND en kies vervolgens de optie LEVERANCIERS.
 2. Selecteer de gewenste leverancier in de leverancierslijst en activeer de weergave BOEKING.
 3. Klik voor betreffende factuur in de laatste kolom (BETALEN) en selecteer de status NEE in de afrollijst.
 4. Bij het genereren van de leveranciersoverschrijvingen (menukeuze OPERATIES / OVERSCHRIJVINGEN LEVERANCIERS) verschijnt deze factuur in de lijst indien ze aan de ingevoerde criteria beantwoordt, maar onder een andere vorm : in tegenstelling tot wat er gebeurt voor alle andere betalingen, is de kolom SELECTIE gekleurd en is het vak gedeactiveerd.
 5. Indien u deze factuur toch wenst te betalen, kruis het vak SELECTIE aan en bevestig deze keuze.

Beheer van de goedkeuringen

 1. Bij het invoeren van de hoofding  van een aankoopfactuur laat WinBooks toe om deze factuur al dan niet goed te keuren (mits deze functie geactiveerd werd). Een groen bolletje  duidt aan dat de factuur goedgekeurd is. Is dit niet het geval, staat er  .
 2. Bij het genereren van de leveranciersoverschrijvingen (menukeuze OPERATIES / OVERSCHRIJVINGEN LEVERANCIERS) verschijnt deze factuur in de lijst indien ze aan de ingevoerde criteria beantwoordt, maar onder een andere vorm : in tegenstelling tot wat er gebeurt voor alle andere betalingen, is de kolom SELECTIE gekleurd en is het vak gedeactiveerd.
 3. Indien u deze factuur toch wenst te betalen, kruis het vak SELECTIEaan en bevestig deze keuze.

  De lijst met de niet goedgekeurde leveranciersfacturen laat toe om een overzicht te bekomen van de nog na de kijken en eventueel goed te keuren documenten.

  WinBooks laat toe om eventueel de rechten van een gebruiker te beperken zodat hij de facturen niet kan goedkeuren