Om de fiches 281.71 te kunnen aanmaken, moet u allereerst klantenfiches van het type 'donateur' identificeren.
Vul de Naam - Voornaam - Nationaal nummer voor natuurlijke personen en het ondernemingsnummer voor rechtspersonen in.

Activeer vooraf de velden 'Donateurs' en 'Natuurlijk persoon' voor de klantenfiches, via het menu Dossier / Parameters / Bestanden.

Parameters van de klantenfiches

  1. Selecteer het menu BESTAND, en kies de optie KLANTEN.
  2. Selecteer het tabblad FICHE voor de geselecteerde klant.
  • Voorbeeld van een klantenfiche


  • Vul in de configureerbare velden de klant in die donateur is, en als het een natuurlijk persoon is, vermeld dan zijn naam, voornaam of nationaal nummer. Als de klant geen Belg is, moet het fiscaal identificatienummer in het veld 'Nationaal nr' worden ingevuld.
    Zorg ervoor dat u deze nieuwe velden met grote zorg invult. Inderdaad, als het om een ​​natuurlijke persoon gaat, is de Naam altijd verplicht. Aan de andere kant moet de voornaam alleen worden ingevuld als u het nationale nummer niet kent. Bij het genereren van het 'XML'-bestand 281.71 wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van de Naam en de Voornaam als het Nationaal nr niet is ingevuld.


Het is absoluut noodzakelijk om afzonderlijke klantenfiches aan te maken voor klanten van het 'Donateur' -type. Als een klant tegelijkertijd een 'normale' klant en een 'donateur' is, moet u twee fiches aanmaken.


Als de gegevens met betrekking tot natuurlijke personen niet zijn ingevuld op het niveau van de klantenfiche, kunt u deze aanvullen bij het aanmaken van het voorstel van de fiches 281.71. De klantenfiche wordt dan automatisch bijgewerkt.

Klik op  om de wijzigingen te bewaren.

Algemene parameters

Admin/BTW

Alvorens het voorstel van de fiches 281.71 te genereren, check en vervolledig mogelijk de vermeldingen op de btw- aangifte en overige documenten voor de Administratie.

Zonder de gegevens die in de tabbladen Adm-Aangever en Adm-Afzender moeten ingevuld zijn, zal u onmogelijk een bestand voor Belcotax kunnen aanmaken.

Dagboek diverse posten van het type 'Donateur' en configuratie van de Automatische DP

Om de boekingen van giften te automatiseren moet u het volgende doen:

1e Definieer in het menu BESTAND / TABELLEN / DAGBOEKCODES een dagboek diverse posten van het type 'Donateur'.

 

2e Vul in het menu Dossier / Parameters / Algemeen / Automatische DP / Automatische DP / Tabblad Donaties VZW, het dagboek en de algemene rekening waarop de donaties (giften) moeten worden geboekt.