Op de commissie- en ereloonfiche nummer 281.50 worden voor alle dienstverleners de erelonen, commissies, kosten en voordelen die in de loop van een kalenderjaar geboekt zijn, opgenomen.
Om fiches 281.50 te kunnen genereren, moet u de leveranciers en/of algemene rekeningen aanduiden waarmee rekening dient gehouden te worden. Tevens kunt u in de fiche van de betrokken rekeningen reeds de aard van de kosten aanduiden.

Activeer vooraf de velden 'Beroep 281.50' en 'Natuurlijke persoon 281.50' voor de algemene rekeningen en leveranciersfiches, via de menu  Dossier / Instellingen / Bestanden.

Parameters van de algemene rekeningen en leveranciers

 1. Selecteer de menu BESTAND en kies de optie ALGEMENE REKENINGEN of LEVERANCIERS.
 2. Selecteer de betrokken rekening en activeer het tabblad FICHE.
 3. In het veld FICHE 281.50 hebt u meerdere mogelijkheden in functie van uw werkgewoontes.
 • Voorbeeld: fiche van een algemene rekening

 

 • Voorbeeld: fiche van een leverancier

 

Selecteer de gepaste optie in de afrollijst. Ofwel kunt u :

 • het veld leeg laten : de rekening wordt niet als 281.50 gedefinieerd.
 • de status Te bepalen type kiezen : de rekening wordt als 281.50 gedefinieerd, maar het type wordt door de andere rekening (algemene rekening of leveranciersrekening) bepaald.
 • een kostentype selecteren : Commissies, Erelonen, Voordelen of Kosten.
  Andere instelbare velden kunnen van pas komen en uw tijd doen besparen bij het samenstellen van de fiches 281.50. De velden Beroep 281.50, Naam, Voornaam en Nationaal nummer of NIF* kunnen in de fiche van de leveranciers worden toegevoegd. Zo kan u het beroep van de leverancier aanduiden en indien het om een Natuurlijke persoon gaat, kan u diens naam en voornaam of nationaal nummer reeds vermelden. Indien de leverancier een buitenlander is, dient u diens fiscaal identificatie nummer aan te duiden in het veld Nationaal nr.
  Gelieve deze nieuwe velden zorgvuldig in te vullen. Indien het om een natuurlijke persoon gaat, is de Naam verplicht. De Voornaam dient u enkel aan te duiden wanneer u zijn Nationaal nr niet vermeld.
  Bij het aanmaken van het XML bestand, wordt de aanwezigheid van de naam en voornaam gechekt wanneer het nationaal nr niet aangeduid is.

  Indien het nationaal nummer voor meer dan 15% van de natuurlijke personen die in uw XML bestand vermeld zijn, ontbreekt, kan de Administratie beslissen om uw bestand te weigeren. Het is dus ten zeerste aangeraden om dit veld zo veel mogelijk in te vullen.

  Indien deze gegevens nog niet werden opgeslagen in de identificatiefiche van de leverancier, kunt u deze nog altijd vervolledigen bij het samenstellen van de fiches 281.50. De identificatiefiche van de leverancier zal dan automatisch bijgewerkt worden.

Klik op de knop  om de wijzigingen op te slaan.

Selecteer de correcte kostenaard op de identificatiefiches om fouten of conflicten tussen kostentypes te vermijden bij het genereren van de fiche 281.50.

Algemene parameters

Alvorens de fiches 281.50 aan te maken, moet u volgende instellingen nog even checken : De vermeldingen op de BTW aangifte en overige documenten voor de administratie.
Zonder de gegevens die in de tabbladen Adm-Aangever en Adm-Afzender dienen bepaald te zijn, zal u onmogelijk een bestand voor Belcotax kunnen aanmaken.

Bovenaan de pagina