De module Beheer van vaste activa geeft de boekhouders en bedrijfsleiders de middelen om - zonder moeite - de evolutie van vaste activa in de tijd op te volgen. Hiermee kunnen de verschillende stappen van het leven van een goed, beheerd worden : aankoop, afschrijving, eventuele herwaardering en tenslotte verkoop.
Deze module verwerkt automatisch de gebruikelijke afschrijvingswijzen (lineair, degressief, versneld, ...) op maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse basis.
Elk bedrijf kan dus haar eigen afschrijvingsregels definiëren, overeenkomstig de door de wetgeving opgelegde limieten.
Bij de ontwikkeling van de module Beheer van vaste activa van WinBooks werden soepelheid en eenvoud constant in het oog gehouden. In de instellingen bv. zijn tal van gevallen voorzien. Daarbij wordt de koppeling met de boekhouding verwezenlijkt. En de historiek weerspiegelt elke stap van het leven van het goed.