Na een tijdje, kan uw boekhouding tal van oude klanten /leveranciersrekeningen of overbodige algemene rekeningen bevatten. Niettemin wenst u deze rekeningen, die inmiddels volledig gesaldeerd zijn, niet per se te wissen, daar hun historiek nog een volwaardige informatiebron is.
Opdat de te raadplegen lijsten/schermen toch overzichtelijk zouden blijven, kan u deze rekeningen 'slapend' maken.

Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit, dient u het vakje Beheer van de slapende rekeningen aan te vinken in het tabblad Boekingen via de menu DOSSIER/ALGEMENE PARAMETERS. Bij het registreren van de instellingen, zal WinBooks u vragen om het dossier te verlaten en opnieuw te openen.
Eens dit gebeurd is, verschijnt er een nieuw icoontje  in de identificatiefiches van alle derde, maar eveneens van de algemene rekeningen, de analytische rekeningen, de artikelen en de vaste activa.

Om een rekening slapend /actief te maken

  1. Klik op  in de fiche van de rekening. Het icoontje verandert en wordt  . Zo kan u zien dat deze rekening niet meer zal verschijnen in de te raadplegen lijsten.
  2. Indien u opnieuw op het icoontje  klikt dan wordt de rekening opnieuw actief en zichtbaar.

Klanten /leveranciers en/of algemene rekeningen kunnen enkel als 'slapend' ingesteld worden als de rekening volledig gesaldeerd is. Deze voorwaarde geldt niet voor de analytische rekeningen, artikelen en vaste activa.

Standaard worden enkel de 'actieve' rekeningen in de verschillende schermen getoond. Om alle rekeningen te zien, dient u het vakje Slapende rekeningen inbegrepen aan te vinken.

Indien u eveneens met slapende rekeningen in ons commercieel beheer Logistics werkt, dient u te weten dat de status 'slapend' in de algemene boekhouding niet gekoppeld is aan de status 'slapend' in Logistics. Beide functies zijn onafhankelijk van elkaar en worden bij gevolg ook anders beheerd. Het is namelijk zo, dat u in de algemene boekhouding een derderekening de status 'slapend' enkel kunt toekennen als er geen openstaande boekingen meer zijn voor deze derde en diens saldo gelijk is aan nul.

Bovenaan pagina