Op meerdere plaatsen in de software, o.a. in het rekeningbeheer en bij het boeken, is het mogelijk een memo in te voeren die als geheugensteuntje kan dienen.
U kan de presentatie van de memo gemakkelijk personnaliseren met schuine of vette lettertypes, functie cut/paste om bv grafieken aan de memo toe te voegen, ...

U kan de memo bovendien een graad van belang toekennen.

Om een memo in te voeren

  1. Klik op de knop  .
  2. Typ de memotekst.
  3. Geef de memo eventueel een andere graad van belang : klik op de afrollijst en selecteer de graad van belang.
  4. De memo wordt in de kleur van de graad van belang weergegeven.
  5. Klik op de diskette om de memo te bewaren.
  6. Sluit het venster.
  7. De knop memo wordt in de kleur van de graad van belang weergegeven :  of .

Tevens kan u een memo koppelen aan een dossier. Klik op  in de werkbalk en voer uw memo in. Indien u wenst dat deze memo steeds verschijnt wanneer u het dossier opent, dient u deze als zijnde dringend te bewaren. Tevens moet u deze optie ook instellen via de Gebruikersvoorkeuren .