U kunt de kosten van een factuur nu spreiden over meerdere perioden of over twee boekjaren, bijvoorbeeld bij het invoeren van een verzekeringsfactuur.

Om dit te doen, activeert u het instelbare veld ' Te spreiden' via de menu Dossier/ Parameters/Bestanden/tabblad Boekhoudplan.

Zodra dit veld is geactiveerd, moet u:

 • een dagboek diverse posten aanmaken van het type 'Spreiding DP'; • dit dagboek van het type 'Spreiding DP' en een wachtrekening in het menu Dossier/Parameters/Algemeen/Automatische DP/ tabblad 'Te spreiden' invullen.


 • Vink voor elke algemene kostenrekening die onderworpen zou kunnen zijn aan de spreiding van kosten, het vakje 'Te spreiden' aan.


Wanneer u bijvoorbeeld een vervaldatumbericht voor de brandverzekering boekt, krijgt u bij het opslaan van deze factuur een spreidingstabel te zien.

U kunt dan uw spreidingstype kiezen en een datumbereik invoeren 'Van ……. Tot…… '

Wanneer het datumbereik is ingevoerd, wordt de tabel automatisch ingevuld met de verdeling per periode volgens de gekozen optie.

 • Spreiding over twee boekjaren naar rato van het aantal maanden
 • Spreiding over twee boekjaren naar rato van het aantal dagen
 • Eenvoudige spreiding over een aantal periodes (maximaal 12): per maand


Bewaar vervolgens de spreiding en de verschillende diverse verrichtingen worden direct in elke periode geboekt.


Als het volgende boekjaar nog niet open is, worden de spreidingsboekingen opgeslagen in een wachtbestand. Deze boekingen zullen automatisch worden geregistreerd wanneer het volgende boekjaar wordt geopend.

Als een factuur die aanleiding geeft tot een spreiding moet worden gewijzigd, moet u de factuur eerst verwijderen en opnieuw inboeken.

Als u een factuur verwijdert die de bron is van een spreiding, dan wordt de spreiding samen met de factuur verwijderd. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.

U kunt ook een spreiding van de kosten bekijken via het menu Operaties / Visualisatie van de spreiding van kosten.

Vul het boekjaar, de dagboekcode, de periode en het nummer van de factuur die aan de basis ligt van de weer te geven spreiding van de kosten, in.

En druk op de knop 'Weergeven'.

Voorbeelden:

1° Eenvoudige spreiding over een aantal periodes (maximaal 12): Per maand

Voor een kost van 12.000 euro op datum van 08/03/2020 op de rekening 614001

Spreiding van 03/2020 tot 02/2021


12 diverse posten worden gegenereerd in het dagboek SPREID (De eerste diverse post om de totale kost tegen te boeken en een eerste spreiding van de kosten. Vervolgens 11 diverse posten voor de verdere spreiding van de kosten.)

DP 'SPREID 20030001' D 49xxxx 12.000 à C 614001 12.000 (op 31/03/2020) (volledige tegenboeking van de kosten)

DP 'SPREID 20030001' D 614001 1.000 à C 49xxxx 1.000 (op 31/03/2020)

DP 'SPREID 20040001' D 614001 1.000 à C 49xxxx 1.000 (op 30/04/2020)

DP 'SPREID 20050001' D 614001 1.000 à C 49xxxx 1.000 (op 31/05/2020)

………

DP 'SPREID 20120001' D 614001 1.000 à C 49xxxx 1.000 (op 31/12/2020)

DP 'SPREID 21010001' D 614001 1.000 à C 49xxxx 1.000 (op 31/01/2021) → Jaar 2

DP 'SPREID 21020001' D 614001 1.000 à C 49xxxx 1.000 (op 28/02/2021) → Jaar 22° Spreiding over twee boekjaren naar rato van het aantal dagen

Voor een kost van 12.000 euro op datum van 15/03/2020 op de rekening 614001


Spreiding over de twee boekjaren naar rato van het aantal dagen vanaf 15/03/2020


2 diverse posten worden gegenereerd in het dagboek SPREID (de eerste diverse post om de totale kost tegen te boeken en de spreiding van de kosten van het lopende boekjaar voor zijn rekening te nemen, en een tweede diverse post voor de spreiding van de kosten van het volgende boekjaar)

DP 'SPREID 20030002' D 49xxxx 12.000 à C 614001 12.000 (op factuurdatum)

DP 'SPREID 20030002' D 614001 (12.000 * 292/366) à C 49xxxx (12.000 * 292/366)

DP 'SPREID 21010002' D 614001 (12.000 * 74/366) à C 49xxxx (12.000 * 74/366) (Het saldo)


3° Spreiding over twee boekjaren naar rato van het aantal maanden

Voor een kost van 12.000 euro op datum van 15/03/2020 op de rekening 614001


Spreiding over de twee boekjaren naar rato van het aantal dagen vanaf maart 2020


2 diverse posten worden gegenereerd in het dagboek SPREID (de eerste diverse post om de totale kost tegen te boeken en de spreiding van de kosten van het lopende boekjaar voor zijn rekening te nemen, en een tweede diverse post voor de spreiding van de kosten van het volgende boekjaar)

DP 'SPREID 20030003' D 49xxxx 12.000 à C 614001 12000 (op factuurdatum)

DP 'SPREID 20030003' D 614001 (12.000 * 10/12) à C 49xxxx (12.000 * 10/12) 

DP 'SPREID 21010003' D 614001 (12.000 * 2/12) à C 49xxxx (12.000 * 2/12) Wanneer u een spreiding maakt in een boekjaar dat nog niet bestaat, omdat u deze nog niet hebt geopend, worden de spreidingsboekingen voor dit boekjaar in een wachtbestand opgeslagen. Bij het openen van dit nieuwe boekjaar worden deze boekingen automatisch overgenomen.


 • Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor dossiers met driemaandelijkse periodes.
 • Indien het lopende boekjaar een boekjaar is dat geen 12 periodes bevat, is de spreiding van de kosten op pro rata basis (maanden - dagen) niet toegestaan.

Technische opmerking: er zijn 3 bestanden nodig om deze functionaliteit soepel te laten werken.

 • DISTRIB.dbf: dit bestand bevat de relaties tussen de originele factuur en de verschillende verrichtingen van de spreiding.
 • ACTDISTR.dbf : wachtbestand met boekingen in te lezen in het volgende boekjaar tijdens de archiveringsprocedure.
 • ANTDISTR.dbf : wachtbestand met analytische gegevens in te lezen in het volgende boekjaar tijdens de archiveringsprocedure.

 • No labels