Aan iedere regel van het CODA bestand is er een verrichtingscode gekoppeld. Deze code is standaard voor alle Belgische banken. Dankzij deze code worden de verschillende verrichtingen gekenmerkt (bv : Collectieve overschrijving, Betaling via bankkaart, Overschrijving ten uwen gunste,...)
Voor de verrichtingscodes die volgens u terug te vinden zullen zijn in de ontvangen bestanden, kan u een algemene rekening bepalen. Op deze wijze kan u het boeken op basis van het vermelde verrichtingstype vereenvoudigen. Selecteer een boekingsrekening voor de verrichtingen die u betreffen. Voorbeeld : portkosten kunnen op een 657-rekening geboekt worden.
Bij het inlezen van het CODA bestand, zal WinBooks makkelijk de algemene rekening die overeenstemt met deze verrichting terugvinden en zo de juiste boeking ingeven.

Klik op  in het tabblad Bestanden om toegang te krijgen naar de correspondentietabel tussen de BVB verrichtingscodes en de algemene rekeningen uit de boekhouding.

 

Voor de verrichtingen die u wenst te automatiseren dient u vervolgens enkel een algemene rekening in te vullen in de kolom Rekening

Eens dit gebeurd is, klik op 

Bovenaan de pagina