De configuratietest heeft als doel o.a. volgende punten te checken :

 • De rechten
 • De ADS configuratie
 • De installatie van Virtual Invoice
 • Het beheer van de printers
 • De regional settings
 • Of een rits componenten die noodzakelijk zijn voor de goede werking van WinBooks, al dan niet aanwezig zijn en correct zijn geïnstalleerd.
  Indien alles ok blijkt te zijn, zal de melding Configuratie OK verschijnen. Echter indien dit niet het geval is, zal de lijst van de gebrekkige componenten getoond worden.

Om een grondige test van de configuratie uit te voeren:

 1. Selecteer de menu DOSSIER en klik op de optie ONDERHOUD en vervolgens op CONFIGURATIETEST
 2. Op het getoonde scherm ziet u onmiddellijk of uw configuratie al dan niet correct is.
 3. Klik op 
  • In het tweede deel van het scherm vindt u tal van technische gegevens zoals de locatie van de tijdelijke mappen, de versie van het besturingssysteem, de rechten om al dan niet gegevens mogen weg te schrijven in bepaalde mappen, de datum en het versienummer van bepaalde componenten, uw regional settings... 4. Klik op  om het verslag te bekijken op scherm of af te drukken.

  Deze diagnose laat een efficient beheer van de meest verschillende installaties toe. U kunt deze informatie bewaren of afdrukken

  In de statusbalk, kunt u ten allen tijden de naam van de gebruiker(s) die zich in het dossier bevinden, zien. Deze informatie is vooral nuttig wanneer een bepaalde handelingen wenst uit te voeren, zoals een reorganisatie of indexering.

   

 • No labels