Afhankelijk van de organisatie binnen het bedrijf en van de gewenste analyses definieert de beheerder één of meerdere analytische plannen (of secties of zones), die elk met een bepaald verdelingscriterium overeenkomen : Afdeling, Dossier, Gewest, ...


Bij het boeken opent WinBooks een venster waarin de analytische uitsplitsing uitgevoerd kan worden : de factuur voor het afdrukken van een reclamefolder wordt op de analytische rekening van de sectie Afdeling geboekt; de huur van het Brusselse verkooppunt op de rekening Brussel van de sectie Gewest bv.

De analytische uitsplitsing kan ook achteraf uitgevoerd worden, bij het raadplegen van een eerder ingevoerd boekstuk. Deze functionaliteit biedt meerdere mogelijkheden : uitgestelde analytische uitsplitsing, wijzigen van bestaande analytische boekingen zonder hiervoor een diverse correctieboeking te moeten invoeren, aanmaken van een nieuw analytisch plan in de loop van het boekjaar met mogelijkheid om op alle reeds ingevoerde boekstukken terug te komen om achteraf de analytische uitsplitsing op dit plan uit te voeren.
U kan tot negen analytische plannen aanmaken, met voor elk plan een onbeperkt aantal waarden (analytische rekeningen). Elke boeking kan resulteren in één of meerdere analytische boekingen, op één of meerdere plannen.
Het definiëren van de algemene rekeningen waarvoor een analytische boeking ingevoerd dient te worden kan per klasse of subklasse gedaan worden. Aan elke rekening waarvoor een analytische boeking vereist is, kan een default analytische boeking toegekend worden.
Als de kosten en opbrengsten uitgesplitst zijn, kunnen ze d.m.v. de verschillende analytische lijsten (historieken, balansen, ...) geanalyseerd worden in functie van hun oorsprong, hun rechtvaardiging of hun bestemming binnen het bedrijf, ...

En voor diegene die het wensen, maakt de module Office API een koppeling met de spreadsheet Excel. Deze module biedt de mogelijkheid om de analytische lijsten in Excel te exporteren of zelfs om de analytische gegevens in een voorgedefinieerde Excel-spreadsheet op te nemen en eigen rapporten te genereren.

De analytische module van WinBooks ent zich dus op de algemene rekeningen (meestal de 6 en 7 klassen) en niet op de derde (klanten en leveranciers) rekeningen.