Aanmaken van de INTRASTAT-aangifte

 1. Klik op de menu OPERATIES
 2. Kies de optie INTRASTAT-AANGIFTE

Selectiecriteria

 

 • Kies het aangifte-type:
  • Aankomsten : voor de intracommunautaire verwervingen 
  • Verzendingen: voor de intracommunautaire leveringen 
 • Geef de periode van de aangifte aan (die moet overeenstemmen met de periode van de btw-aangifte ). Klik op

Indien er reeds een Intrastat-aangifte voor deze periode werd gemaakt, zal WinBooks u voorstellen om deze al dan niet te recupereren.

Detail van de aangifte

Aankomsten

 

Verzendingen

  

Het programma zal alle facturen en creditnota's die onderhevig aan Intrastat zijn, uittrekken (dus met een intracommunautaire btw-code, aankopen voor Aankomsten en verkopen voor Verzendingen) en een scherm met de reeds aangevulde gegevens presenteren.
Indien alle informatie tijdens het inbrengen van de facturen in WinBooks werd vervolledigd, kunt u de aangifte onmiddellijk via  aanmaken.
Daarentegen, indien u niet alle gegevens tijdens het boeken hebt vervolledigd, dient u deze hier in te vullen. Indien u echter toch op  klikt, zal er een venster verschijnen met alle ontbrekende gegevens. Het programma zal u niet verder laten gaan; u moet de gegevens verbeteren of vervolledigen. U kunt eveneens, lijnen toevoegen , wijzigen of wissen
aangezien de INTRASTAT-aangifte betrekking heeft tot de goederenstroom en deze niet exact met uw aan- en verkoopfacturen zou kunnen overeenstemmen.

Regelnummer

Volgnummer van de aan te geven records. Dit veld kan niet worden gewijzigd.

Dagboek en nummer

Het dagboek en het nummer waaronder het boekstuk werd ingegeven in WinBooks.

Derde

Referentie van klant of leverancier

Btw bestemmeling

Btw-nummer van de bestemmeling (verplicht voor de verzendingen vanaf 01/01/2019).

Het is het btw-nummer van tijdens het inboeken van de boekstukken die in deze aangifte wordt weerhouden en NIET het in de derdenfiche ingevulde btw-nummer.

Omschrijving

U kunt een omschrijving aanduiden, doch louter ter informatie.

Land

ISO-code van het land van oorsprong of bestemming van de goederen. Dit veld werd automatisch vervolledigd op basis van de informatie uit de fiche van de klant of leverancier.

Aard

Aard van de transactie. Indien dit gegeven niet werd vervolledigd bij het boeken van de factuur, zal de overeenstemmende standaardwaarde uit de parameters hernomen worden.

Goederencode

Goederencode

Gewest

Indien het gewest niet werd vervolledigd bij het boeken van de factuur zal de overeenstemmende waarde uit de parameters hernomen worden.

Land van oorsprong (Oorsprong)

Land van oorsprong van de goederen (verplicht voor de verzendingen vanaf 01/01/2019).

Aantal

Hoeveelheid

Eenheden

Dit veld wordt automatisch ingevuld naargelang de goederencode en kan niet gewijzigd worden.

Totaalgewicht

Gewicht in Kg. Indien dit veld een grijze achtergrond heeft, moet het gewicht voor deze goederencode niet worden ingevuld.

Bedrag EUR

Bedrag in EUR

Parameters

Bij uw eerste Intrastat-aangifte, moet u bepaalde parameters instellen door op te klikken.

Standaardwaarden

 

Aard van de transactie (verrichting) en gewest worden standaard overgenomen uit deze parameters indien ze tijdens het boeken niet vervolledigd werden.
Duid vervolgens aan of u aangifteplichtig bent voor één of beide goederenstromen (aankomsten en verzendingen).

De vraag stellen indien het bestand overeenkomt met een toevoeging of een vervanging.

 

 • Als het vakje is aangevinkt, zal WinBooks vragen of het Intrastat-bestand dat u wenst aan te maken een toevoeging of een vervanging is van het bestand van hetzelfde type en voor eenzelfde periode die eerder of in een andere software zou zijn gegenereerd.
  Handig als u bijvoorbeeld Leveringen in Logistics beheert en Intracommunautaire aankopen in WinBooks Classic. Zo vermijdt u dat het bestand met de aankopen die in WinBooks Classic werden geboekt, vervangen zou worden door het bestand met de aankopen die in Logistics werden bewaard (en die tevens de creditnota's op verkopen bevat).

Voor Uitgebreide aangiften (gelijk aan of meer dan 25.000.000 EUR): duid aan of u deze dient in te dienen voor de Aankomsten en/of voor de Verzendingen.
Duid vervolgens de vervoerswijze en de leveringsvoorwaarden aan.

Aangever

 

Vervolledig alle identificatiegegevens met betrekking tot de aangever alsook die van de Derde-aangever indien nodig. De gegevens van aangever en van de Derde-aangever (Tabblad Adm-Afzender) kunnen gerecupereerd worden uit de algemene parameters van de boekhouding door te klikken op .

Deze standaardwaarden worden voor de twee aangifte-types onderscheiden naargelang u zich in Aankomsten of in Verzendingen bevindt.

Bekijken en/of afdrukken van de INTRASTAT-aangifte

 

Dit scherm bekomt u na op  geklikt te hebben in het scherm van de INTRASTAT-aangifte. Hier hebt u de mogelijkheid om de aangifte te  of een overzichtslijst te laten . Wanneer u op
 klikt, verschijnt er een venster waarin u de directory dient aan te duiden waarin u het Intrastat-bestand wilt bewaren (XML-bestand).

Klik op om uw keuze te valideren (per default is de dit de sub-map INTRASTAT van de map WINBOOKS).

Vervolgens zal een boodschap u vragen of uw de map waar het (de) aangemaakte bestand(en) bewaard werd(en), te openen.

 

Log vervolgens in de toepassing OneGate van de Nationale Bank in, waar u de mogelijkheid hebt de door u aangemaakte Intrastat-bestanden te laden en te controleren.

Indien u het vakje Vraag of het bestand een aanvulling of een vervanging is in de parameters hebt aangevinkt, dan zal het volgende venster verschijnen.

Selecteer de passende optie en klik op OK.


Bovenaan de pagina