Alhoewel deze functie op eender welk ogenblik van pas kan komen, zal ze meestal bij het voorbereiden van de neer te leggen balans gebruikt worden. U kan namelijk via deze optie een reeks controles op welbepaalde rekeningen laten uitvoeren.

Zo kan u o.a. een lijst vragen van de rekeningen met een debet saldo die normaliter een credit saldo zouden moeten hebben. Of de rekeningen die zou gesaldeerd moeten zijn, ...
Tevens kunt u de saldo of de historiek van bepaalde te analyseren rekeningen uitprinten.

Om de instellingen voor de boekhoudkundige controles te bepalen :

 1. Kies de menu AUDIT
 2. Selecteer de optie BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLES
 3. Ga naar INSTELLINGEN
   
 4. Duid naast elke algemene rekening duid door middel van een groen symbooltje de waarschuwingsvoorwaarden aan alsook het type gegevens dat zal uitgeprint moeten worden.
 • Waarschuwingsvoorwaarden
  • Saldo<>0 : De rekening zal vermeld worden in de controlelijst van zodra haar saldo niet gelijk is aan nul op het einde van de vooraf geselecteerde periode.
  • Debetsaldo : De rekening zal vermeld worden in de controlelijst van zodra haar saldo debet staat op het einde van de vooraf geselecteerde periode.
  • Creditsaldo : De rekening zal vermeld worden in de controlelijst van zodra haar saldo credit staat op het einde van de vooraf geselecteerde periode.
  • Boekingen boekjaar : De rekening zal vermeld worden in de controlelijst van zodra er een of meerdere verrichtingen op deze rekening tijdens het boekjaar werden geboekt.
 • Uit te printen gegevens
  • Enkel het saldo van de rekening
  • De openstaande posten (uitsluitend voor de afpuntbare rekeningen)
  • Historiek van de rekening

   De  kunnen u helpen om de instellingen voor sommige algemene rekeningen makkelijker te bepalen. Een standaardcontrole is bv : de controle van het saldo (creditsaldo) voor alle rekeningen die als financiële centraliserende rekeningen werden bepaald. Kruis de standaard controles waarvan u gebruik wenst te maken aan en klik vervolgens op . Wanneer u nieuwe algemene rekeningen aanmaakt die overeenstemmen met die controles zullen deze laatste automatisch ingesteld worden.
   Deze knop is enkel beschikbaar voor de Belgische wetgeving

   Klik op  wanneer u klaar bent met de instellingen.

   Om de boekhoudkundige controles te bekijken

 1. Kies de menu AUDIT
 2. Selecteer de optie BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLES
 3. Ga naar BEKIJKEN

 

Deze lijst vermeldt voor een geselecteerde periode uit een geselecteerd boekjaar (voor zover deze optie werd aangekruist)

 • Selectiecriteria
  • Alle gecheckte rekeningen of enkel de rekeningen waarvoor er een waarschuwing is, m.a.w. de rekeningen waar er blijkbaar iets mis mee is. Voor elke rekening wordt het saldo, de historiek of de openstaande posten vermeld naargelang de voorafbepaalde instellingen.
  • De klanten die crediteur zijn
  • De leveranciers die debiteur zijn
  • De saldi van de klassen 6 en 7 voor de twee actieve boekjaren
  • De reden tot waarschuwing
  • U kan eveneens vragen om de instellingen af te drukken. Tevens kan u een bladsprong tussen elke rekening instellen.
 • Voorbeeld

Indien de module Veiligheid geactiveerd werd, zullen enkel de gebruikers die over alle rechten beschikken toegang krijgen tot deze boekhoudkundige controles.

Bovenaan de pagina