Deze sleutelwoorden laten toe om de herkenning van de verrichtingen uit te breiden door het onderscheiden van een aantal tekens die zich in mededeling van een betaling bevinden (bv : een contractnummer, een standaardtekst, een nummer van brandstofkaart....).

Bij het ingeven van het sleutelwoord moet u heel nauwkeurig zijn want WinBooks zal het woord volgens die schrijfwijze opzoeken in het CODA bestand. (Alle karakters dienen gerespecteerd te worden (No sensitive))

Eens het sleutelwoord in de mededeling van een betaling gevonden is, zal de transactie automatisch op de klanten/lev/alg. rekening waaraan dit woord gekoppeld is via de correspondentietabel met de bankrekeningen, geboekt worden.

Klik op  in het tabblad Bestanden om toegang te krijgen tot de correspondentietabel met de bankrekeningen.

U kan pas een sleutelwoord ingeven als de optie Beheer van sleutelwoorden aangekruist werd.

In de tabel met correspondentie tussen bankrekeningen en derde, bevindt zich een bijkomende kolom Sleutelwoord
Duid één of meerdere sleutelwoorden voor een algemene rekening en/of derderekening aan (bv. het woordje Huur).

 


Het zou kunnen dat het sleutelwoord uit meerdere delen bestaat en dat een van die delen steeds verschillend is naargelang de betaling die uitgevoerd werd. Om dit probleem te kunnen oplossen, maakt WinBooks gebruik van generieke tekens. Dankzij deze tekens kan WinBooks nog veel efficiënter het sleutelwoord opzoeken.

Generieke tekens :

 • * : Vervangt alle tekens
 • {nn}: Vervangt nn( = aantal) tekens

Voorbeelden van opzoekingen :

 • Brandstof Nr 123456
  • Zoekt de omschrijving « Brandstof Nr 123456 »
 • Brandstof Nr *
  • Zoekt de omschrijving « Brandstof Nr »
 • Brandstof Nr {8}
  • Zoekt de omschrijving « Brandstof Nr » gevolgd door 8 willekeurige tekens
 • Brandstof Nr {8} te Gent
  • Zoekt de omschrijving « Brandstof Nr » gevolgd door 8 willekeurige tekens die tevens gevolgd worden door "te Gent"
 • Brandstof Nr {*} te Gent
  • Zoekt de omschrijving « Brandstof Nr » gevolgd door X willekeurige tekens die tevens gevolgd worden door "te Gent"

Tevens kan u op het sleutelwoord zoeken om zo de betrokken rekening terug te vinden. Klik op  en vul het sleutelwoord in.
 
De rekening(en) die overeenstemt(men) met het gezochte woord, verschijnt (en) automatisch. U dient dan nog enkel de geschikte rekening te selecteren.
Eens de koppelingen rond zijn, klik op 

Het beheer van sleutelwoorden is, net als het beheer van kredietkaarten, enkel beschikbaar voor de CODA bestanden V2 en hoger.

Bovenaan de pagina