Van zodra deze functionaliteit geactiveerd is, laat deze toe om het innen van maaltijdcheques of ecocheques (Bankverrichtingscodes BVB 0150 en 0450) beter te beheren en het brutobedrag en de commissie op te splitsen. Inderdaad, wanneer u een betaling int via een maaltijdcheque of een ecocheque, wordt er een enkele lijn voor de inning weergegeven in het CODA bestand en dus bij het inboeken in de boekhouding. De communicatie daarentegen bevat het brutobedrag en de commissie van de inning. Deze twee bedragen kunnen dus op verschillende algemene rekeningen geboekt worden.

Klik in het tabblad Bestanden (Tabellen) op  of  om naar de betrokken tabellen te gaan.

U hebt slechts toegang tot deze opties wanneer Beheer van maaltijdcheques of Beheer van ecocheques werd aangevinkt.

 

    Het is mogelijk om per type maaltijdcheque of ecocheque twee algemene rekeningen te definiëren (kolommen Bruto bedrag en Commissie).
Dezelfde algemene rekeningen kunnen aan meerdere cheques gelinkt worden. 

Op dit moment worden enkel de maaltijdcheques en ecocheques van Sodexo et Edenred herkend en beheerd.


Tijdens het bekijken van het CODA bestand, wordt het betaalde bedrag per maaltijdcheque of ecocheque dus uitgesplitst in twee delen. Het brutobedrag wordt geboekt op de rekening van de maaltijdcheques of van de ecocheques en de commissie wordt gedebiteerd op de overeenkomstige kostenrekening.

Nadat u de rekeningen gedefinieerd hebt, klik op  om uw gegevens te bewaren of klik op 
 om het scherm te verlaten zonder uw wijzigingen te bewaren.

 is enkel toegankelijk indien u een ander type cheque hebt toegevoegd. Enkel deze kan gewist worden. 

Net zoals voor het beheer van de sleutelwoorden, kunnen het beheer van de maaltijdcheques en het beheer van de ecocheques slechts gebruikt worden voor CODA V2 bestanden of hogere versies.