Zodra deze optie aangekruist is, worden de verrichtingen die uitgevoerd werden via kredietkaarten automatisch onderverdeeld. Wanneer u een betaling ontvangt die via een kredietkaart werd gedaan, is er maar één regel in het CODA bestand. Doch de mededeling laat toe om bruto-, commissie en nettobedragen van elkaar te onderscheiden. Zo kan er een algemene rekening toegekend worden aan het brutobedrag en een andere aan de commissie.
Klik op  in het tabblad Bestanden om toegang te krijgen tot de tabel met de kredietkaarten.

Deze tabel is enkel toegankelijk wanneer de optie Beheer van de kredietkaarten aangekruist is.

            


Per kredietkaart kan u twee algemene rekeningen definiëren (Kolommen Brutobedrag en Commissie).
Dezelfde rekeningen kunnen toegewezen worden aan verschillende kredietkaarten.
Standaard zijn er drie soorten kredietkaarten bepaald. De gebruiker hoeft alleen nog de algemene rekeningen aan te passen. Als er nog meer kaartsoorten moeten bepaald worden, kan men gebruik maken van de toets .
Opgelet! De aangeduide code moet identiek zijn als die gebruikt in het CODA bestand.
Indien er een kredietkaart niet bepaald werd in deze tabel en toch voorkomt in het CODA bestand, zal WinBooks de rekeningen die aan de code '**' toegekend zijn, gebruiken.
Bij het visualiseren van het CODA bestand, zal het via kredietkaart betaalde bedrag uitgesplitst worden in twee delen. Het brutobedrag wordt geboekt op de rekening gekoppeld aan de kaart en de commissie wordt op de debetzijde van de overeenstemmende lastenrekening geboekt.


Eens de koppelingen bepaald zijn, klik op  om uw gegevens te bewaren of op
 om het venster te verlaten zonder de aanpassingen op te slaan.
De knop  is enkel beschikbaar indien u een andere kaarttype hebt aangeduid en deze wenst te wissen. De types die door WinBooks standaard werden bepaald kunnen niet gewist worden.

Het beheer van kredietkaarten is, net als het beheer van sleutelwoorden, enkel beschikbaar voor de CODA bestanden V2 en hoger.