Analytisch plan van het type hoeveelheid

De analytische sectie van het type hoeveelheid laat toe, zoals de benaming laat vermoeden, hoeveelheden te coderen. Een dergelijke sectie is altijd gekoppeld aan een gewone analytische sectie.

Vaak worden dergelijke secties gebruikt bij het houden van een forfaitaire boekhouding, veel voorkomend in de horecasector. Voor een cafebaas die aan de forfaitaire belasting wordt onderworpen, is het belangrijk om het aantal gekochte hoeveelheden alsook het overeenstemmende bedrag te kennen. Om deze gegevens te bekomen, dient hij een eerste analytische sectie met de producteenheden (flessen, vaten,...) aan te maken. Via deze sectie zal hij de bedragen coderen. Daarnaast maakt hij ook een analytisch plan van het type hoeveelheid aan, waarmee hij dan de aangekochte hoeveelheden bijhoudt, en vervolgens zo de nodige informatie kan terugvinden.

In het reeds aangehaalde voorbeeld met een analyse per afdeling en per job (dossier), zou men een derde analytisch plan kunnen aanmaken. Een plan van het type hoeveelheid om zo het aantal gepresteerde uren per dossier bij te houden. Het plan uren is gekoppeld aan het plan job.

 

Zoals bij de gewone analytische secties, vraagt WinBooks om aan te duiden welke algemene rekeningen een dergelijke analytische uitsplitsing vereisen. Het bepalen van analytische rekeningen is daarentegen niet aan de orde.

In het venster voor het bepalen van de analytische indeling, verschijnt er automatisch een bijkomende kolom, uren, waarin de gebruiker de gepresteerde uren kan aanduiden.

Bij het printen van de lijsten en in het bijzonder de analytische balans per periode, de analytische historiek per periode en de analytische historiek, staat er een bijkomend vakje in de printmenu. Indien dit vakje aangekruist is, zal er een bijkomende kolom op de lijst staan met vermelding van de hoeveelheden.

Analytisch plan van het type datum

De analytische sectie van het type datum laat toe, zoals de benaming laat vermoeden, een datum te coderen. Een dergelijke sectie is altijd gekoppeld aan een gewone analytische sectie.

Via een dergelijke analytische sectie kan de gebruiker bv de datum waarop een contract wordt afgesloten bijhouden, of een vervaldatum of de datum waarop een werf van start gaat.

Eerst dient de gebruiker een analytisch plan van het type Datum aan te maken.

 

Zoals bij de gewone analytische secties, vraagt WinBooks om aan te duiden welke algemene rekeningen een dergelijke analytische uitsplitsing vereisen. Het bepalen van analytische rekeningen is daarentegen niet aan de orde.

In het venster voor het bepalen van de analytische indeling, verschijnt er automatisch een bijkomende kolom, Datum, waarin de gebruiker de betrokken datum kan aanduiden.

Bij het printen van de lijsten en in het bijzonder de analytische balans per periode, de analytische historiek per periode en de analytische historiek, staat er een bijkomend vakje in de printmenu. Indien dit vakje aangekruist is, zal er een bijkomende kolom op de lijst staan met vermelding van de datums.

Bovenaan de pagina