Aanmaken van het XML-bestand

Wanneer u op  klikt, zal WinBooks een aantal controles uitvoeren alvorens het XML-bestand aan te maken.

  • Het adres van de klanten moet correct zijn ingevuld.
  • De voornaam is verplicht voor de natuurlijke personen waarvan het Nationaal nummer niet is ingevuld.
  • Validiteitscontrole van het Nationaal nummer indien het vermeld werd.
  • De gegevens van de aangever en de afzender moeten zijn ingevuld in de algemene parameters.

Als de controles fouten opleveren, wordt het bestand niet aangemaakt en moet u eerst correcties aanbrengen voordat u verder kunt gaan.

Indien er geen fouten werden gevonden, zal er een venster verschijnen waar er een standaard directory wordt voorgesteld om het XML-bestand te bewaren. U kunt natuurlijk een andere directory aanduiden die zal worden bewaard voor de volgende keer.Het divisienummer is erg handig wanneer twee afdelingen zelf fiches 281.71 moeten genereren.

Voer de directory in waarin het XML-bestand moet worden opgeslagen.

Kies het nummer van het artikel op basis waarvan de certificaten zijn uitgegeven. Als u in dit veld niets invoert, dat wil zeggen dat u geen artikel kiest, wordt het beschouwd als 'meerdere betrokken artikelen'.

Het verzendnummer is '1' wanneer het gaat om het eerste bestand dat u naar de Administratie stuurt. Als u een tweede bestand moet versturen of wanneer u een bestand terug moet versturen na het doorvoeren van correcties (ten gevolge van een weigering van de Administratie), dan moet u het verzendnummer zelf aanpassen.

De Administratie weigert bestanden die dezelfde verzendnummers hebben als de vorige.

     

Op het einde van de verzending wordt er een boodschap getoond met vermelding van de directory en de naam van het bestand.

Het is dit bestand dat via de site van Belcotax https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb moet worden ingediend.

Bovenaan de pagina