Met deze functie kunt u Logistics documenten exporteren naar een XML-bestand.

Het biedt ook de mogelijkheid om bij de transformatie van een bestelling naar een levering de regels van het leveringsdocument te bewerken wanneer u ze importeert vanuit een XML-bestand.

Deze functie is beschikbaar sinds Logistics 6.0.8. 

Op deze pagina:

Instellingen

Via de menu Dossier > Instellingen > Algemene parameters, tabblad Documenten, activeer de optie De XML export en import gebruiken.

Via de knop , vul aan:

 • de Export-map waar de XML-bestanden worden gegenereerd vanuit Logistics
 • en de Import-map waar de XML-bestanden gevonden kunnen worden voor het importeren van leveringslijnen in Logistics.


Exporteren

Er zijn 2 manieren om documenten als een XML-bestand te exporteren :

 • Via het tabblad Gegevens in het documentscherm, kunt u in het menu van de knop Opties met Exporteren naar XML het huidige document exporteren.


 • Via het tabblad Lijst in het documentscherm kunt u in het menu van de knop Exporteren met Exporteren naar XML alle geselecteerde documenten uit de zoeklijst exporteren.


Geëxporteerde documenten hebben een pictogram rechtsboven in het document met een ballon die de datum en tijd van de laatste XML-export bevat.

Als een reeds geëxporteerd document opnieuw wordt geëxporteerd, vraagt een scherm om een bevestiging, zodat het reeds aanwezige XML-bestand (en) kan worden overschreven en vervangen.

Begin van de pagina


Importeren

XML - bestand

Om te kunnen worden geïmporteerd, moet het XML-bestand zich bevinden in de importdirectory die bepaald wordt in de instellingen.

Het XML-bestand moet ook een naam hebben bestaande uit de code van het bestel-dagboek, gevolgd door het documentnummer van het bestel-dagboek.

Syntaxis van de XML-bestandsnaam die moet worden geïmporteerd
<code dagboek><documentnummer>.xml
Voorbeeld naam van het te importeren XML bestand
2-bcc24.xml 

Voorbeeld bestandsnaam voor het document n° 24 in het dagboek 2-BCC.

Hier is een voorbeeld van de minimale inhoud van het XML-bestand:

Voorbeeld van de structuur van het bestand
<rows>
 <row>
  <docdetid datatype="string">_@00132805</docdetid>
  <artid datatype="string">101</artid>
  <color datatype="string"/>
  <qty datatype="numeric">130</qty>
  <lotserid datatype="string">1009293</lotserid>
  <stkid datatype="string"/>
 <row>
<rows>

Levering

Tijdens de omvorming van het orderdocument naar levering via de knop V.Nota, controleert Logistics of er een XML-bestand met de juiste bestandsnaam bestaat en voert de import van de leveringsdocumentregels uit.

De knop Het import logbestand openen toont informatie over het importproces.

De importbewerking is gebaseerd op de ID van de documentregels docdet.docdetid om de koppeling met de regels van het orderdocument en de toe te wijzen hoeveelheid die wordt vermeld in het XML-bestand te realiseren

Er wordt ook gecontroleerd of de beschikbare voorraad voldoende is om aan de gevraagde levering, vermeld in de XML, te kunnen voldoen. Als de optie In negatieve voorraad plaatsen niet is aangevinkt, wordt - indien van toepassing - aan de gebruiker gevraagd of de optie moet worden ingeschakeld. Als de gebruiker dit voorstel weigert of simpelweg geen toegang heeft tot deze optie, wordt de XML-bestandsregel genegeerd (en informatie hierover wordt toegevoegd aan het logbestand).

Na levering

Na het genereren van het leveringsdocument wordt het XML-bestand verplaatst naar de submap TREATED en hernoemd door de importdatum en -tijd aan de oorspronkelijke naam toe te voegen.

In dezelfde submap wordt het logbestand opgeslagen in een TXT-bestand naast het geïmporteerde XML-bestand.

Het importeren is niet compatible met de Module Beheer van maten en kleuren.

Begin van de pagina