De module « Exchange » laat toe om gegevens uit te wisselen tussen twee verschillende dossiers in tegenstelling tot de module « Replicatie» waar de twee dossiers dezelfde naam moeten hebben en op dezelfde manier moeten geparametreerd zijn.

Indien u in meerdere dossiers werkt of indien uw klanten of leveranciers ook met Logistics werken, kan u documenten met hen uitwisselen en uw artikelcatalogus bijwerken.

Enkel beschikbaar indien uw licentiestring de letter 'U' bevat.


Op deze pagina:


De module activeren

Via de menu Dossier > Instellingen > Algemene parameters], tabblad Opties , Klik Import/export van de documenten (U) aan.


De module configureren

Configureer de module via Tools > Data exchange > Configuratie


Via deze menukeuze dient u te bepalen met welke derden u de gegevens wilt uitwisselen. De eerste maal krijgt u een lege lijst.


  U kan in deze lijst derden toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Bovenaan de pagina

Export- en importgegevens van een derde configureren

Klik op Nieuw om de export- en importgegevens voor een derde toe te voegen.

Derde : selecteer hier de derde uit uw dossier waarvoor u de gegevensuitwisseling configureert.

Export parameters

ParameterBeschrijving
WijzeSelecteer de manier van gegevensoverdracht, de manier waarop ze naar deze klant of leverancier worden verzonden. Hij is ook degene die deze informatie aan u moet meedelen. De mogelijke modi zijn via e-mail of via een lokaal netwerk (LAN).
AdresHet adres is afhankelijk van de gekozen methode.
Laatste exportDeze datum wordt automatisch bijgewerkt bij elke export en bepaalt welke informatie moet worden verzonden. Als de map al een geschiedenis heeft, kunt u de eerste keer een datum invoeren van waaruit u wilt exporteren.
ReferentieTyp de referentie die uw klant of leverancier gebruikt voor deze derde partij. Hij is het die deze waarde aan u moet communiceren.
Opties
De artikelen exporterenAls dit vakje is aangevinkt, wordt de catalogus met artikelen verzonden met de referenties, beschrijvingen, verkoopprijs, enz.
Leveringen van deze leverancier exporteren

Vink deze optie aan als de levering niet rechtstreeks van uw leverancier komt.

Enkel aanvinken op verzoek van uw leverancier!


Import parameters

ParameterBeschrijving
WijzeSelecteer de manier van gegevensoverdracht, U moet deze waarde aan uw klant of leverancier vragen.
AdresHet adres is afhankelijk van de gekozen methode. U moet deze informatie bekomen van uw klant of leverancier.
Laatste importDeze datum wordt automatisch bijgewerkt bij elke import en bepaalt wanneer de laatste import heeft plaatsgevonden.
U bent de leverancier
BestellingSelecteer het dagboek waarin u de verkooporders importeert.
Levering

Selecteer het dagboek waarin u de verzendnota's van de klant wilt importeren.

Wordt gebruikt wanneer uw leverancier rechtstreeks aan uw klant levert.

In magazijnBij een levering aan een klant kunt u aangeven in welk depot de geleverde artikelen worden geïmporteerd.
Kits

Vink deze opties aan indien van toepassing

  • de onderdelen van de kits toevoegen
  • de onderdelen van de kits naar de klant verzenden
Levering leverancier genererenVink deze optie aan als uw leverancier rechtstreeks bij uw klant levert.
U bent te klant
LeveringSelecteer het dagboek waarin u de leveranciersleveringen wilt importeren.
In magazijnBij een leverancierslevering kunt u aangeven in welk magazijn de geleverde artikelen worden geïmporteerd.
FactuurSelecteer het dagboek waarin u leveranciersfacturen wilt importeren.
CreditnotaSelecteer het dagboek waarin u de leverancierscreditnota's wilt importeren.


De wijze en het adres van het exportgedeelte moeten overeenkomen met het importgedeelte in de configuratie van uw bestand in de Exchange-module van het bestand van uw klant of leverancier en vice versa.

Klik op Bewaren om de derde partij die u zojuist heeft geconfigureerd aan de lijst toe te voegen.

Bovenaan de pagina